Vaart u momenteel financieel op koers?

Herstructurering

Kwetsbare continuïteit of dreigende discontinuïteit?

Wanneer de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt zal de ondernemer moeten acteren. 

Sinds de kredietcrisis 2007/2008 en daarna een economische crisis, hebben veel ondernemers last gehad van structurele omzetterugval, margedruk of cashflowproblemen. Gelukkig kwam daarna herstel. Ook COVID-19 in 2020/2021 heeft sporen nagetrokken in het bedrijfsleven. Verdienmodellen staan/stonden onder druk door inflatie, stijging rente en krapte op de arbeidsmarkt.

Ervaring leert dat ondernemers te lang wachten met het treffen van maatregelen, in de hoop op betere tijden. Problemen worden vaak te laat onderkend of bijsturing vindt te weinig of zelfs te laat plaats. In het ergste geval leidt dit tot schuldsanering of erger nog: faillissement!

Ondernemers die eenmaal in liquiditeitsproblemen zijn geraakt komen hier moeizaam- of niet op eigen kracht uit. Een extern deskundige is dan van grote waarde. Deze helpt met de probleemanalyse, het opstellen van een herstelplan en bij de implementatie hiervan. Belangrijk is ook een goede communicatie naar de huisbankier, andere financiers of andere stakeholders.

Vander-Klok beschikt over een ruime bedrijfskundige- en bancaire ervaring die een ondernemer pragmatisch en oplossingsgericht kan bijstaan in crisisomstandigheden. Wederzijds vertrouwen vormt daarbij de basis voor het plan van aanpak. Uitgangspunt van de implementatie van dit plan is een levensvatbare bedrijf.  

Plan van aanpak

Quick Scan

De eerste stap is een financiële- en bedrijfsanalyse. Op basis van persoonlijke gesprekken met de ondernemer, medewerkers met een sleutelpositie in het bedrijf, bestudering van financiële stukken en eigen observatie wordt het bedrijf in kaart gebracht. Stil wordt gestaan o.m. bij visie, strategie en beleid, de financiële positie (kasstroom, werkkapitaal en vermogen) en de operatie. 

Een oordeel wordt met name gevormd over:

 • Tijdsdruk (hoe laat is het en hoeveel tijd is er nog)
 • Markpositie en perspectief
 • Rendementspositie en perspectief
 • Primaire bedrijfsprocessen
 • Management en organisatie
 • Financiële structuur
 • Juridische structuur    

De uitkomsten van de analyse worden geëvalueerd en leiden tot het opstellen van een actieplan. 

De doorlooptijd van een quick scan, evaluatie en een plan vraagt over het algemeen 2-3 weken. In zeer urgente gevallen wordt de scan versneld uitgevoerd.

Actieplan

De conclusies van de quick scan worden vastgelegd in een actieplan. Aanbevelingen worden bijvoorbeeld gedaan over: 

 • Afstoten van verliesgevende producten of diensten
 • Verbetering van bedrijfsprocessen
 • Financiële herstructurering
 • Afstoten van een bedrijfsonderdeel
 • Doorstarten in een nieuwe onderneming

Doorgaans bestaat het actieplan uit een combinatie van verbetervoorstellen die concreet en in samenhang worden beschreven. Per actiepunt wordt aangegeven wie wat moet doen, wat het kost, wat het oplevert en wanneer het gerealiseerd moet zijn.

Presentatie aan financiers

Omdat financiers van cruciaal belang zijn voor de onderneming zullen deze van de actuele stand van zaken op de hoogte gebracht moeten worden. Belangrijk is dat zij vertrouwen houden in de continuïteit van de onderneming. Het actieplan vormt daarvoor een goede basis. Samen met de ondernemer wordt het plan veelal gepresenteerd aan de aandeelhouders en de huisbankier. Na goedkeuring wordt het gezamenlijke strijd- of actieplan definitief afgestemd. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  

Implementatie en begeleiding

Het succes van de voorgestelde acties wordt in belangrijke mate bepaald door de implementatie daarvan. Hiervoor is een deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer(s) vereist. Vander-Klok heeft als betrokken adviseur de ondernemer en het bedrijf inmiddels goed kennen en is hiervoor een aangewezen partij.   

Werkwijze

Na een gratis intake wordt vaak direct gestart met de quick scan (stap 1). Bij voldoende aanknopingspunten volgen nadere afspraken over de te volgende stap in het plan van aanpak. 

Opdrachten gaan altijd vooraf aan een geaccepteerde offerte met een opdrachtomschrijving en een urenbegroting. Bij opdracht van de quick scan kan een vooruitbetaling worden gevraagd. Vander-Klok hanteert leverings- en betalingsvoorwaarden.  

Contact

Wij helpen u graag verder wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn..

Liever direct persoonlijk contact?

Scroll naar boven